Legislație

Interceptarea – ilegală în noul Cod Penal

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice a fost reglementată prin Legea 161/2003, Titlul III. Cap. III. Secțiunea 1 – Infracțiuni contra confidențialității și integrității ...

Falsul informatic în noul Cod Penal

Pentru a răspunde cerințelor impuse de Consiliul Europei relative la falsificarea informatică, prevăzute de Convenția Consiliului Europei din 23 noiembrie 2001 privind criminalitatea informatică, legiuitorul român ...

Convenția din 23/11/2001 privind criminalitatea informatică

Preambul Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state semnatare ale prezentei conventii, considerând cã scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni cât mai strânse între ...

Legea nr. 64 din 24/03/2004 pt. ratificarea Convenției Consiliului Europei privind crim. informatică

Articol unic.- (1) Se ratifica Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatica, adoptata la Budapesta, la 23 noiembrie 2001. (2) Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare se ...

Legea nr. 161 din 19/04/2003

TITLUL III Prevenirea și combaterea criminalității informatice CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 34. – Prezentul titlu reglementează prevenirea și combaterea criminalității informatice, prin măsuri specifice de ...

Legea nr. 365/2002, republicată 2006, privind comerțul electronic

Capitolul I – Dispozitii generale Articolul 1 – Definitii In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: 1. serviciu al societatii informationale – orice serviciu ...