Reviste științifice

Revista științifică „International Journal of Information Security and Cybercrime” – IJISC este o publicație semestrială ce are ca scop analizarea securității informației, a sistemelor informatice și a comunicațiilor și identificarea noilor valențe ale fenomenului de criminalitate informatică.

IJISC

 
Prin problemele teoretice și practice abordate, fiecare volum al revistei se adresează, în egală măsură, specialiștilor din domeniul securității informațiilor sau investigării infracțiunilor informatice, studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, precum și tuturor celor interesați să-și îmbunătățească sau să-și actualizeze cunoștințele în domeniu, reprezentând o resursă științifică importantă.

SECȚIUNILE REVISTEI

  1. Advances in Information Security Research;
  2. Studies and Analysis of Cybercrime Phenomenon;
  3. Cyber-Attacks Evolution and Cybercrime Trends;
  4. Book Review and Conferences Analysis.

Consiliul Editorial al revistei constă din specialiști în securitatea informației și criminalitatea informatică din structuri academice de poliție și departamente universitare, activitatea acestora desfășurându-se sub atenta îndrumare a Consiliului Științific, alcătuit din personalități recunoscute la nivel internațional din domeniul academic.

Revista IJISC este indexată în prestigioase baze de date internaționale precum EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar etc.

Revista este editată de ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației și publicată atât în mediul on-line, cât și la o editură cu prestigiu recunoscut, acreditată de Ministerul Educației Naționale.

ISSN 2285 – 9225, ISSN-L 2285 – 9225 (print)
ISSN 2286 – 0096, ISSN-L 2285 – 9225 (online)

Website: www.ijisc.com
E-mail: contact[at]ijisc[dot]com