Analiza fraudelor privind mijloacele de plată electronică

În investigarea cazurilor care implică săvârșirea unei fraude în legătură cu mijloacele de plată electronică, trebuie în primul rând reconsiderate mijloacele criminalistice clasice, cum ar fi analiza amprentelor și examinarea documentelor, precum și folosirea experților în domeniu.

Verificarea amprentelor, în vederea identificării suspectului, mai ales atunci când există suspiciunea că titularul cardului este implicat în săvârșirea fraudei, va porni de la analizarea instrumentului de plată (dacă acesta a fost reținut), a formularelor completate de făptuitor și a oricărui obiect care ar fi putut păstra impresiuni papilare. Prelevarea acestor probe trebuie făcută cu maximă atenție, iar examinarea lor se va desfășura în cadrul unui laborator criminalistic, de către personalul specializat.

De asemenea, documentele scrise de suspect reprezintă probe importante a căror analiză se va face tot de către experți în materie (de exemplu, formele de înregistrare completate cu ocazia cazării la o unitate hotelieră, formularele tipizate semnate sau completate în parte de făptuitor).

Modelele de comparație, necesare verificării grafologice, se pot obține prin prelevarea unor probe de scris sau prin percheziționarea reședinței făptuitorului, unde se pot identifica și alte documente sau probe incriminatorii (agende cu însemnări referitoare la carduri bancare, cecuri sau facturi anulate, produsele achiziționate prin folosirea frauduloasă a unui card).

Verificarea criminalistică a înscrisurilor se poate face numai pe baza documentelor originale și, de aceea, investigatorii trebuie să acționeze cu operativitate în vederea asigurării acestor mijloace de probă, find cunoscut faptul că există posibilitatea distrugerii sau dispariției acestora din diverse cauze (de exemplu, instituțiile financiare, emitente de carduri de credit, păstrează documentele originale privind eliberarea unui card pentru o perioadă de cel mult 3 luni, timp suficient pentru identificarea unei fraude, ulterior arhivându-se prin fotocopiere pe film).

Totuși, pentru alte categorii de documente, care nu necesită verificări criminalistice, este foarte important să se obțină aceste înscrisuri indiferent de forma în care se găsesc: original, copie, microfilm, document printat cu ajutorul unei imprimante etc.

În funcție de natura fraudei investigate , se disting mai multe locuri, ce trebuie avute în atenție, în vederea identificării unor înscrisuri cu valoare probatorie și anume:

 • asupra titularului cardului sau la reședința acestuia;
 • la sediul comerciantului implicat în tranzacție sau la punctele de lucru unde acesta își desfășoară activitatea;
 • la instituția emitentă a cardului bancar;
 • la oficiile poștale;
 • la reședința suspectului.

Documentele necesare pentru a proba un anumit gen de fraudă, implicând folosirea unui card bancar (cum ar fi furtul sau utilizarea neautorizată a unui card) variază de la caz la caz, în funcție de modul propriu-zis de săvârșire și de încadrare juridică a faptei.

Probarea acestui gen de fraudă se poate face pornind de la următoarele documente:

 • cardurile bancare implicate: contractul încheiat între titularul cardului și instituția financiară emitentă (acolo unde este cazul);
 • formularele completate de suspect (acolo unde este cazul);
 • formularele imprimate, originale sau copii, păstrate de titularul cardului, comerciant, compania emitentă sau de către făptuitor;
 • înregistrările și facturile existente la oficiile poștale, alte înscrisuri incriminatorii – formularele „în alb”, acte de identitate false sau „în alb”, probe scrise – identificate în posesia suspectului.

Folosirea mijoacelor criminalistice și a experților în materie este mai mult decât utilă și în investigarea cazurilor de falsificare a cardurilor bancare prin contrafacere sau alterare (de exemplu, prin examinare cu raze laser se poate identifica numărul de cont original sau alte date inscripțioate pe un card, care a fost falsificat prin modificarea acestor informații).

Din verificările efectuate, mai ales cu ocazia perchezițiilor, se poate stabili folosirea de către suspecți a unor sisteme informatice permanente, pentru punerea în aplicare, în mod direct, a rezoluțiilor infracționale sau pentru dinamizarea procesului infracțional. Este necesar ca aceste echipamente să fie asigurate împotriva oricăror modificări, ce ar putea interveni, și ridicate în vederea cercetării amănunțite, cu ajutorul unor programe pentru calculator adecvate, pentru a identifica eventualele informații incriminate sau aplicațiile software folosite în scopuri frauduloase (de exemplu, la reinițializarea benzilor magnetice ale cardurilor).

Pe parcursul cercetărilor se pot identifica dispozitive de codificare a benzilor magnetice utilizate la recodificarea informațiilor stocate pe benzile magnetice ale cardurilor pierdute sau furate. Aceste dispozitive pot fi identificate atașate prin cablu la un calculator personal, comunicând printr-un software adecvat. Dacă un astfel de dispozitiv este identificat cu prilejul executării unei autorizații de percheziție, trebuie acordată atenție listelor sau mediilor de stocare cu numere de conturi, care reprezintă indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei fraude cu carduri bancare.

Întrucât aceste date ar putea fi stocate în fișiere ascunse, parolate sau protejate prin alte modalități, atât pe parcursul percheziției, cât și ulterior, se impune ca verificările să fie efectuate de personal calificat, în prezența investigatorului și a persoanei suspecte sau a reprezentanților acesteia.

Pe parcursul derulării unei investigații referitoare la fraude cu carduri bancare, trebuie realizate, de la caz la caz, cel puțin următoarele activități:

 • stabilirea procedurilor pe baza cărora se efectuează tranzacția;
 • stabilirea procedurilor pe baza cărora se efectuează tranzacția;
 • identificarea tuturor înregistrărilor care s-au făcut în sistem (pornind de la titularul cardului până la instituția financiară emitentă);
 • ridicarea în original sau în copie a formularelor completate și a oricărui alt material scris cu prilejul tranzacției;
 • verificarea grafologică a înscrisurilor identificate;
 • cercetarea la fața locului (dacă este cazul), identificarea și audierea persoanelor implicate și a martorilor;
 • alcătuirea de portrete robot, pe baza descrierilor furnizate de partea vătămată și martori (dacă este cazul);
 • verificarea sistemelor informatice implicate.

Toate aceste activități menționate vor fi documentate prin închierea actelor procedurale, solictate de legislația în materie.

Sursa foto: incomemagazine.ro
Sursa articolului: Asociația Criminaliștilor din România, Investigarea criminalistică a infracțiunilor din domeniul crimei organizate